Makelaardij Jaap Kingma Burgum

Wil je een makelaar met een 'no-nonsense' aanpak, dan zit je bij Makelaardij Jaap Kingma op de juiste plek. We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen.

Vanuit Burgum opereren wij in een mooi gedeelte van Friesland, ons werkgebied is vrij groot, het meeste aanbod ligt globaal in de cirkel Drachten - Leeuwarden - Dokkum - Buitenpost, maar ook buiten dit gebied hebben wij woningen te koop. Ons aanbod varieert van tussenwoning tot woonboerderij en van nieuwbouwwoning tot monumentenpand.

Wij zijn actief in: Burgum, Hurdegaryp, Garyp, Suwald, Sumar, Eastermar, Earnewald, Feanwalden, Noardburgum, Jistrum, Twijzelerheide, TwijzelBuitenpost, Kollum, Oudwoude, Kollumerzwaag, Westergeest, De Westereen, De Falom, Damwald, Walterswald, Broeksterwald, Gytsjerk, Tytsjerk, Oentsjerk, Readtsjerk, Aldtsjerk, Dokkum, Burdaard, Ternaard, Rinsumageast,  Leeuwarden, Warten, Wergea, Mantgum, Opeinde, Drachten, Nijega, Oudega, Wirdum, Metslawier.

Lees hier hoe we jouw huis verkopen

Ga naar onze webshop