Algemene voorwaarden

Onze makelaardij is aangesloten bij de NVM, een beroepsvereniging van geregistreerde en gecertificeerde makelaars. Voor ons kantoor houdt dit in dat wij via bepaalde regels werken. Daarvoor worden er eens in de paar jaar voorwaarden opgesteld aan de hand waarvan wij werken.

Voor verkoop, aankoop en taxaties van woningen in de particuliere sfeer is dan ook van toepassing: de algemene consumentenvoorwaarden NVM.

Voor het uitvoeren van Bedrijfsonroerendgoed taxaties geldt: de algemene voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers.