Huurbeheer

Wil je dat wij ook het beheer van de verhuur voor ons rekening nemen dan kan dit door betaling van 5% van de maandelijkse huurprijs. Wij worden dan het aanspreekpunt voor huurder en in overleg kunnen wij eventueel ook het onderhoud laten verzorgen. Wij bewaken dan ook de incasso van de huurpenningen.