Compensatie versnelde afbouw hypotheekrenteaftrek

Grotere plus voor woningeigenaren

De plannen van het nieuwe kabinet, zoals het versneld afbouwen van hypotheekrente aftrek, zal er niet toe leiden dat de woningeigenaar er minder op vooruit gaat dan de huurder.

Volgens het ministerie van Sociale Zaken, die berekeningen baseert op het Centraal Planbureau, kunnen woningbezitters rekenen op een stijging van de koopkracht van 1,4%, waar huurders blijven hangen op 0,8%. Maatregelen van Rutte III zoals versnelde afbouw van hypotheekrenteaftrek en de geleidelijke afschaffing van de "Wet Hillen", een aftrekpost voor wie zijn huis zo goed als heeft afgelost, blijken door de andere plannen te worden gecompenseerd. Dit komt niet alleen door het lagere eigenwoning forfait, maar met name omdat een bezitter van een eigen woning vaker een betaalde baan heeft en werkenden door dit kabinet veel lastenverlichting wordt toebedeeld.

De belangrijkste lastenverlichting wordt doorgevoerd via de aanpassing van de nieuwe belastingtarieven, de zogenaamde vlaktaks. Dat wijzigen van deze schijven, gebeurt in etappes, over een periode van drie jaar, vanaf 2019. Enkele weken geleden bij het presenteren van de coalitieplannen ontstond met name onder de huizenbezitters meteen ophef. De geleidelijke afschaffing van de eerder ingevoerde "Wet Hillen", die bedoelt was om mensen aan te zetten tot aflossing, stuitte vele mensen tegen het borst en werd een "aflosboete" genoemd. Het rumoer ontstond met name bij de VVD, maar ook bij het CDA kwamen veel reacties binnen.

Het nieuwe kabinet wil de maatregel al snel door het parlement krijgen, zodat de fiskus haar systemen tijdig op orde kan krijgen. De geleidelijke afschaffing zou immers in 2019 al in moeten gaan. Ook de snellere afbouw van de hypotheekrenteaftrek was tijdens de onderhandelingen een belangrijk punt.

Volgens de coalitie wordt deze versnelde afbouw echter gecompenseerd door een lager eigenwoningforfait. 

Recent nieuws