CO2-uitstoot woningen wordt afgeschaft

Wist u dat kantoorpanden, winkels en woningen grote milieuvervuilers in Nederland zijn? Zij stoten nagenoeg net zoveel CO2 uit als het verkeer en goederenvervoer! Niet verwonderlijk dus dat de overheid serieuze maatregelen gaat treffen om deze CO2-uitstoot terug te dringen.

Zuinig op onze aarde

Steeds meer maatregelen maken ons als consument bewust van het feit dat we zuinig moeten zijn op onze aarde. Afval scheiden, elektrisch rijden, zonnepanelen. Het zijn slechts enkele voorbeelden van relatief eenvoudige manieren om ervoor te zorgen dat wij de aarde niet volledig uitputten en er over enkele generaties vanaf nu niet meer op valt te leven. We merken nu al steeds meer een verschuiving van klimaat met onze warmere winters en nattere zomers. 

Grootste milieuvervuilers

Het aanpakken van de CO2-uitstoot is al jaren een belangrijk item op de politieke agenda. CO2 geldt nog steeds als een belangrijke oorzaak voor het broeikaseffect. Het terugdringen van de uitstoot van dit gas heeft direct positieve gevolgen voor de aarde. Kantoorpanden, winkels en woningen zijn, door hun verwarming en eventuele verkoeling, grote milieuvervuilers in Nederland. Zij stoten nagenoeg net zoveel CO2 uit als het verkeer en goederenvervoer.

Niet op de hoogte

Het is daarom goed nieuws dat in 2050 het verwarmen van huizen en gebouwen, geen CO2-uitstoot meer mag veroorzaken. De overheid wil vanaf dat moment dat alle energie volledig duurzaam is. Er mag dus niet meer op gas gestookt worden. Uit een enquête van HIER Klimaatbureau, gehouden onder een representatieve steekproef van 3177 mensen, blijkt echter dat maar liefst 86 procent van de Nederlanders hiervan niet op de hoogte is. Dat terwijl 95 procent van de woningen door aardgas worden verwarmd. 

Klimaatverandering

Ondanks het niet op de hoogte zijn van deze regel, is bijna de helft van de ondervraagden het wel eens met de stelling dat Nederland moet stoppen met het gebruik van aardgas. Als belangrijkste reden werd de verandering van het klimaat genoemd. Verrassend is dat de ondervraagden wel weten dat het voor het milieu beter is de gasgestookte cv-ketel te vervangen voor een alternatief, maar daar toch tegenop ziet. De hoge kosten zijn het grootste struikelblok.

Bron: Het klimaatbureau

Relevante link: Maatregelen tegen uitstoot broeikasgassen - Rijksoverheid

Recent nieuws