Kijk uit voor de Self fulfilling prophecy!

Het zal niemand zijn ontgaan, de wijze waarop er de afgelopen weken door de media wordt geïnformeerd. De economie stort in, de huizenmarkt stort in en kommer en kwel wordt ons voorgehouden. Je moet ook wel boter op je hoofd hebben, wil je denken dat wij deze periode rondom Corona ongeschonden door gaan komen maar pas toch op voor doemdenkerij, want uiteindelijk kweek je de 'self fulfilling prophecy'. Wanneer je zegt dat het slecht gaat en je roept dit steevast via de media elke dag, dan gaan mensen daar naar handelen en zal uiteindelijk het doemscenario ook alszodanig waarheid gaan worden. 

We zijn dan ook blij met tegengeluiden vanuit onze brancheorganisaties. Naast dat we zelf zien dat alle nieuw aangemelde panden eigenlijk de eerste drie weken niet eens halen alvorens ze al weer verkocht zijn, is het fijn te horen dat er op dit moment nog geen instorting van de huizenmarkt is waar te nemen. Eerlijk... het is eigenlijk niet eens mogelijk. Dat de prijzen stabiliseren dan wel iets zullen dalen is begrijpelijk en is iets waar we rekening mee houden, echter ... is tussen het uitbreken van de Coronacrisis en nu het woningtekort opgelost? Zijn er zoveel woningen vrij gekomen dat de huishoudensgroei van rond de 88000 in 2020 is weggewerkt door de bouw van de nauwelijks te halen 54000 die beoogd waren voor de uitbraak van de crisis? Heeft de stikstof- en pfasproblematiek zichzelf opgelost? In geen geval. Al met al blijft het aantal te bouwen woningen op dit moment nog ver achter bij de vraag en dus blijven we de komende jaren nog zitten met een groot te kort aan eengezinswoningen. 

juni 2020 - Ida van der Velde

 

Onderstaand dan ook het volgende bericht van uit de NVM inzake de woningmarkt.

NVM update

Het aantal woningen dat de afgelopen maand te koop is gezet, blijft stabiel. Dit waren er wekelijks circa 4.000 terwijl in de periode voor de intelligente lockdown het wekelijks gemiddeld 3.000 woningen waren. Ook de verkoop loopt goed door: de afgelopen week werden er 3700 woningen verkocht. Niet eerder in 2020 waren er dat in een week zoveel. Met name de verkoop van woningen in de hogere prijsklassen is aangetrokken. Dit blijkt uit recente cijfers van de NVM.

Waar in de eerste maand van de crisis slechts 12% van de verkopen een woning was van 500 duizend of meer, in de afgelopen maand was dit 17%. Er werd ook meer verkocht in deze prijsklassen dan een jaar eerder. Vergelijken we de verkoopcijfers (dus in alle prijsklassen) met exact een jaar geleden, dan is een duidelijke dip zichtbaar sinds het moment dat de lockdown werd aangekondigd.

De markt is inmiddels aangetrokken en momenteel liggen de verkopen weer op hetzelfde niveau als in 2019. “Dit zijn data van nú en niet die van een toekomstige huizenmarkt, laat dat duidelijk zijn”, aldus voorzitter Onno Hoes. “Op basis van deze feiten nemen we nadrukkelijk afstand van negatieve voorspellingen. Bij de aan- en verkoop van een woning denkt de consument niet in korte maar in langere termijn. En die biedt houvast om vertrouwen te hebben dat het kopen van een woning verantwoord is”.

In de vrije huursector werden er de afgelopen periode zo’n 20% meer woningen aangeboden dan een jaar geleden. De afgelopen maand is het prijsniveau van verhuurde woningen weer vergelijkbaar met het niveau van begin dit jaar (rond € 1.230). In de eerste maanden van de crisis was er sprake van een lichte prijsdip. De gemiddeld verhuurde woning in Amsterdam kent nog altijd een prijs van ruim € 1.700 (vorig jaar na de zomer was dit rond € 1.800). In de andere G4-steden lijkt er sprake van een licht dalende trend. 

Recent nieuws