NVM - Aansprakelijkheidsrisico’s bij aankoopdienstverlening

De afgelopen weken hebben er vier regiobijeenkomsten plaatsgevonden waar aankoopmakelaars hun kennis en ervaringen konden delen. Vooral het programmaonderdeel ‘Kopen zonder zekerheid’ deed veel stof opwaaien.

Een kleine 100 aankoopmakelaars hebben de vier regiobijeenkomsten bijgewoond. Het programma begon met een presentatie van RVO over ‘De impact van energiebesparende maatregelen’.

Marijke Wobben demonstreerde de Energiebesparingsverkenner en legde uit hoe je als aankoopmakelaar eenvoudig een advies over energiebesparende maatregelen kun uitbrengen met behulp van deze tool. Vervolgens wisselden de deelnemers hun succesvolle businessmodellen met elkaar en werd besproken hoe de collegialiteit kan worden gestimuleerd en de kwaliteit van de aankoopdienstverlening kan worden verbeterd.

Na de pauze vertelden Olav Wagenaar van DAS Rechtsbijstand en Florent de Keizer van Schouten Insurance International hoe het aanwezige aansprakelijkheidsrisico bij het kopen van een huis zonder ontbindende voorwaarden beperkt kan worden. In de praktijk zien beide verzekeraars gelukkig nog weinig claims.

Om dit ook in de toekomst te voorkomen is het van belang dat kopers goed worden geïnformeerd over de werking, reikwijdte en de risico’s van het weglaten van een voorbehoud. Het is de taak van de makelaar om zijn opdrachtgever te adviseren en te waarschuwen voor risico’s. Wanneer dit schriftelijk wordt vastgelegd, dan kan de makelaar in ieder geval aantonen dat hij zorgvuldig te werk is gegaan.

De presentatie en aanvullende documentatie zijn via deze link te downloaden (inloggen)

Recent nieuws