NVM - Feliciteer koper niet te vroeg!

Dagelijks bellen er consumenten teleurgesteld met de NVM omdat ze dachten een woning gekocht te hebben. De koopovereenkomst is nog niet getekend en een andere partij komt vervolgens met een beter bod. Verkoper besluit aan die ander te verkopen en dat terwijl de makelaar deze consument al had gefeliciteerd.

Bij Consumentenvoorlichting horen we soortgelijke verhalen elke dag. ‘Kopers’ zijn zwaar teleurgesteld en snappen niet dat de verkopende makelaar hen heeft gefeliciteerd en dat de woning dan toch aan een ander wordt verkocht.

De NVM legt dan uit dat een overeenkomst (van een tot bewoning bestemde onroerende zaak) pas tot stand komt, als zowel koper (zijnde particulier) als verkoper (zijnde particulier) de koopovereenkomst hebben ondertekend en koper de getekende overeenkomst ter hand is gesteld. Zo lang daar niet aan is voldaan, kan de verkoper een ander bod in overweging nemen.

De meeste kopers snappen dan vaak wel dat ze juridisch gezien geen poot hebben om op te staan. Maar begrip voor het handelen van de verkopende makelaar is er vaak een stuk minder. Zeker als de verkopende makelaar die betreffende ‘koper’ al heeft gefeliciteerd.

Rol verkopende makelaar
De meeste consumenten vinden het niet ethisch dat een makelaar na een felicitatie toch met een ander bod aan de slag gaat. Wij leggen dan uit wat de rol is van de verkopende makelaar als deze een bod krijgt en er nog niet getekend is met de gegadigde. Op basis van de opdracht met de verkoper moet de makelaar in ieder geval het bod bij zijn opdrachtgever voorleggen en uitleggen dat verkoper daar op drie manieren op kan reageren.

1) Verkoper kan ervoor kiezen om de mondelinge overeenstemming met de eerste gegadigde schriftelijk te maken.

2) Verkoper ervoor kiezen om beide geïnteresseerden een uiterst voorstel te laten.

3) Verkoper besluit aan de tweede kandidaat te verkopen zonder de eerste kandidaat nog de mogelijkheid te geven om een laatste voorstel te laten doen.

Deze drie opties zijn naar voren gekomen in een tussenbeslissing van een uitspraak van de Centrale Raad van Toezicht NVM. Via bijgaande link kunt u dit nalezen.

Niet te vroeg te feliciteren
Of de Raden van Toezicht NVM het niet ethisch vinden dat een NVM-makelaar een kandidaat-koper al feliciteert voordat er getekend is, zal nog moeten blijken. Maar het kan een hoop boosheid en onbegrip voorkomen door kandidaat-kopers niet te vroeg te feliciteren.

Zorg dat de koper op de hoogte is van het schriftelijkheidsvereiste en leg uit dat als u nog een nieuw bod ontvangt dit moet voorleggen aan de verkoper. De felicitaties kunt u het beste bewaren tot na het overhandigen van de getekende koopovereenkomst.

Recent nieuws