NVM - Geen huurbescherming bij de verhuur van ‘bed en breakfast

Verhuurder verhuurt twee appartementen aan huurder. Huurder exploiteert in één van deze appartementen een ‘bed en breakfast’. Verhuurder heeft de huur opgezegd wegens huurachterstand en onbehoorlijk gebruik van het gehuurde. Centraal staat de vraag of huurder bij de verhuur van ‘bed en breakfast’ recht heeft op huurbescherming.
 
Huurder is van mening dat hij huurbescherming geniet omdat de huurovereenkomst ziet op de verhuur van woonruimte dan wel op de verhuur van bedrijfsruimte conform artikel 7:290 BW. Verhuurder is van mening dat huurder geen huurbescherming geniet omdat de huurovereenkomst valt onder het regime overige bedrijfsruimte conform artikel 7:230a BW.
 
Volgens de kantonrechter ziet de huurovereenkomst niet op de verhuur van woonruimte. Het is immers niet de bedoeling van partijen geweest dat huurder de appartementen zelf zou gaan bewonen. De bedoeling van de verhuurconstructie is dat huurder een ‘bed & breakfast’ exploiteert. Huurder sluit met haar klanten, doorgaans toeristen, een onderhuurovereenkomst naar zijn aard van korte duur voor enkele dagen. Na afloop van de overeengekomen huurperiode, maakt huurder het appartement schoon en wordt het linnengoed verwisseld. Ontbijt wordt niet geserveerd, de appartementen beschikken over een eigen keuken.
 
Er is ook geen sprake van bedrijfsruimte als bedoeld in artikel 7:290 lid 2 onder a BW. In het gehuurde is niet een voor het publiek toegankelijk lokaal aanwezig voor de levering van goederen of dienstverlening.

Er is geen receptie voor de ontvangst van (potentiële) klanten en er wordt geen service verleend, zoals verstrekking van maaltijden en/of drankjes en dagelijkse schoonmaak. Ook is geen sprake van de uitoefening van een hotelbedrijf, als bedoeld in artikel 7:290 lid 2 onder c. Weliswaar wordt er logies van niet duurzame aard verstrekt, maar essentiële elementen van de bij een hotel behorende dienstverlening (receptie, dagelijkse schoonmaak, ontbijtvoorziening) ontbreken.

De conclusie luidt daarom dat er sprake is van een huurovereenkomst overige bedrijfsruimte conform artikel 7:230a BW. Huurder geniet geen huurbescherming.   
 
Zie onderstaande link voor de uitspraak:  
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2017:770
 
Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met de Juridische Dienst op het telefoonnummer 030 608 51 81 of via de e-mail: jd@nvm.nl.

Recent nieuws