Woningmarkt op dreef, provinciale verschillen worden groter

Nu de verkoopresultaten van de eerste zeven maanden van 2016 zijn verwerkt worden de contouren van het jaarresultaat voor 2016 langzamerhand zichtbaar. De gemiddelde koopsom komt op basis van 7 maanden uit op € 239.400.

Dit is een stijging van 5,8 in vergelijking met dezelfde maanden van 2015 en 4% in vergelijking met het gehele jaar 2015. Wij denken dat de gemiddelde koopsom voor het gehele jaar 2016 ook rond de € 240.000 zal eindigen. Dit komt neer op een stijging van 4,3% t.o.v. 2015. Het is dan het derde jaar op rij dat de gemiddelde koopsom met ca. 4% per jaar stijgt. Ten opzichte van het dieptepunt in 2013 bedraagt de stijging dan 12,5%.

Stijging transacties vlakt iets af

Het aantal transacties in Nederland stijgt in de eerste 7 maanden van 2016 met 20,6%. Over de eerste 6 maanden was de stijging nog 23,9%. In juli bedraagt de toename van de transacties slechts 7,1%. Juli had, zoals in onderstaande tabel is te zien, wel af te rekenen met een bijzonder goede julimaand in 2015. Wij verwachten dat het jaarresultaat zal uitkomen tussen de 200.000 en 210.000 transacties. Om de 200.000 te bereiken is de resterende maanden een groei ten opzichte van de laatste 5 maanden van 2015 nodig van 3%, om een historische top (210.000) te scoren moeten elke maand 15% meer woningen worden verkocht.

Verschillen per provincie

In onderstaande tabel zijn de verschillen per provincie goed zichtbaar. In Noord Holland stijgt de koopsom in vergelijking met dezelfde maanden van 2015 het meest, maar liefst 11,1%. Daar is ook de gemiddelde koopsom het hoogst. In Zeeland blijft de koopsomstijging beperkt tot iets meer dan 1%. Groningen is met gemiddeld € 175.600 de goedkoopste provincie van Nederland. De stijging van het aantal transacties blijft in Noord Holland met 14,1% achter op het gemiddelde. In Flevoland is de stijging van de transacties met 25,8% het grootst, gevold door Zuid Holland en Friesland.

Overzicht Provincies t/m 7e maand 2016

  Gemiddelde koopsom T.o.v. 1e 7 maanden 2015 T.o.v. 2015 Transacties T.o.v. 1e 7 maanden 2015  
1. Noord Holland € 293.900 11,1% 7,3% 21363 14,1%
2. Utrecht € 274.800 5,5% 3,9% 9710 21,9%
3. Noord Brabant € 245.300 5,0% 4,1% 16003 18,9%
4. Gelderland € 233.800 4,2% 2,9% 12314 21,7%
5. Zuid Holland € 228.100 4,7% 3,0% 24410 24,6%
6. Overijsse € 209.300 5,9% 5,3% 6861 24,8%
7. Drenthe € 204.400 6,8% 5,0% 3200 20,3%
8. Flevoland € 200.200 4,1% 3,1% 2653 25,8%
9. Limburg € 196.700 4,0% 2,6% 6244 19,7%
10. Zeeland € 195.100 1,1% 0,8% 2686 19,0%
11. Friesland € 183.700 3,0% 1,8% 4048 24,8%
12. Groningen € 175.600 3,6% 2,3% 3443 21,5%
  Nederland € 239.400 5,8% 4,0% 112935 20,6%

Pieken en dalen in maandelijkse ontwikkeling

Wanneer we de koopsom en transactiecijfers op maandbasis bekijken dan vallen grote schommelingen op. Hoogte- en dieptepunten wisselen elkaar in rap tempo af. Bij de transacties kende alleen Noord Holland in juli een afname van het aantal transacties (grafiek in bijlage).

Vaker een koopsomdaling

Bij de ontwikkeling van de gemiddelde koopsom zien we bij een vijftal provincies zo nu en dan een prijsdaling. Verder zien we ook hier dat het verloop ten opzichte van de maanden in 2015 wispelturig is. Dit is inherent aan het systeem van de maand op maand vergelijking. Wanneer de gegevens bijvoorbeeld op kwartaalbasis worden vergeleken, dan ontstaat een meer evenwichtige ontwikkeling (grafiek in bijlage).

Bron: Woningmarktcijfers.nl

Recent nieuws