De voorbehouden zijn afgelopen, de notaris wordt ingeschakeld

De koper laat aan de makelaar weten dat zijn financiering rond is. De koop krijgt nu een definitieve vorm en de overeenkomst kan worden doorgestuurd naar de notaris. De keuze voor de notaris is een door koper te nemen beslissing. Zodra dit bekend is, kunnen we de volgende stap in het proces nemen.

Wat doet de notaris?

De notaris is de persoon die na degelijk onderzoek de wettelijke overdracht van de woning regelt tussen verkoper en koper.

Als makelaar leveren wij daartoe alle benodigde stukken aan die de notaris nodig heeft om de wettigheid van de koop te kunnen controleren. Daarnaast zorgt hij er voor dat voor verkoper bij de hypotheekhouder alle relevante informatie wordt opgevraagd die nodig is om een hypotheek te kunnen laten doorhalen.

Wij maken als makelaarskantoor de courtagenota op voor de verkoper. Hierin wordt door ons 2% van de verkoopsom berekend, inclusief 21% btw.

Wij vragen de notaris de nota met de opbrengst van de woning te verrekenen en geven aan de notaris door op welke datum partijen de woning aan elkaar over wensen te dragen.

Vanuit het notariskantoor zal contact worden gezocht met jou als verkoper en met de koper, om één en ander af te stemmen, te controleren en in concept voor te leggen. Ook wij als makelaar ontvangen een dergelijk concept van de leveringsakte alvorens de overdracht plaats gaat vinden. De notaris stelt ons als makelaar ook op de hoogte van de definitieve datum en tijd van de overdracht.